Home

   Miło mi jest powitać Państwa odwiedzających niniejszą stronę poświęconą wynalazkom opracowanym przeze mnie na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Krakowie. 

   Wynalazki te opracowane zostały wychodząc na przeciw potrzebą społecznym w związku z propagacją zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, a w tym powszechnym zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego pyłami i substancjami szkodliwymi oraz problemami z różnego rodzaju alergiami na pyłki roślin i inne substancje znajdujące się w powietrzu. Szczególnie duże zagrożenie stwarza obecność pyłów PM2,5 i lotnych związków organicznych. Pyły PM2,5 tj. pyły o cząsteczkach mniejszych od 2,5 mikrometra stanowią szczególnie duże niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, gdyż wchłaniane przez drogi oddechowe mogą wprowadzić do krwioobiegu szkodliwe gazy i metale ciężkie rozpuszczające się we krwi, powodując duże szkody dla układu sercowo-naczyniowego w tym zaburzenia rytmu serca, podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, trudności w oddychaniu, alergie i zmniejszenie wydajności płuc. Także lotne substancje organiczne znajdujące się w powietrzu tj. styren, glikol propylenowy, fenole, ksyleny, etylobenzen, formaldehyd i inne stwarzają znaczne zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Substancje te przenikając przez błony śluzowe do układu nerwowego, powodują bóle głowy, zmęczenie, senność, a ponadto mają działanie rakotwórcze. 

Czytaj więcej

 

Aktualności

Zobacz więcej

Ostatnio dodane zdjęcia

Przejdź do galerii